ಕುಡಿತದ ನಿಗ್ರಹಣೆ

ಮದ್ಯಪಾನ ಕೆಲವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಾದುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಬರಬಹುದು.ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು

14

Aug 2015

ಮದ್ಯ ಅವಲಂಬನೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?

Posted by / in ಕುಡಿತದ ನಿಗ್ರಹಣೆ / No comments yet

ಕುಡಿತದ ಗೀಳಿನ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕುಡಿತದ ಚಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದೇಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಡಿತದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಕುಡಿತದ ದುರುಪಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ:

 1. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದು.
 2. ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದು.
 3. ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಕುಡಿತದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ.
 4. ಬ್ಯ್ಲಾಂಕಿಂಗ್ ಔಟ್ – ಸಮಯದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇರುವುದು.
 5. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ /ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದು. ಕುಡಿಯುವುದು ಭೋಜನದ ಮುನ್ನ/ ನಂತರ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ನಂತರ
 6. ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದು, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ.
 7. ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಭಾವನೆ.
 8. ಕುಡಿಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಕೆರಳಿಸುವ ಭಾವನೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಂಡುಬರದಿದ್ದರೂ ಘಟನೆ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 9. • ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 10. • ಕುಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ನುಂಗುವುದು.
 11. • ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು (ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ).
 12. • ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು (ಕುಡಿಯುವ ಕಾರಣ).
 13. • ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು (ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ).
 14. • ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು (ಕುಡಿಯುವುದು ಕಾರಣ).
 15. • ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಗತ್ಯದಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
 16. • ಕುಡಿದಿರುವಾಗ ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಬೆವರು, ಅಥವಾ ಅಲುಗಾಡುವಿಕೆ.

ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ನ ದುರುಪಯೋಗದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮದ್ಯಸಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕಡ್ಡಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ, ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಕುಡಿಯುವುದು ಒಂದು ಪಾನೀಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೊತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ – ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

Please select the social network you want to share this page with: