नियंत्रित मद्यपान

अल्कोहोलिजम म्हणजे मद्यपान करणे फार महत्वाचे बनणे, किंवा तो जीवनातील सर्वात महत्वाचा घटक तयार होणे आणि त्याशिवाय इतर कुठलेही कार्य करणे कठीण आहेत असे भासणे. तुम्ही नेहमी मद्यावर अवलंबुन राहुन अती प्रमाणात मद्यपान करायला नको हे ऐकुन तुम्हाला आश्चर्य वाटेल.

14

Aug 2015

मद्यपानावर अवलंबुन राहाण्याची लक्षणे कोणती?

Posted by / in नियंत्रित मद्यपान / No comments yet

अल्कोहोलिजम आणि मद्यपान व्यसन यांची लक्षणे फार सारखी आहेत, आणि तो केवळ अंश किंवा प्रमाणाचा प्रश्न आहे.
अल्कोहोलिजम ची तसेच मद्यपान व्यसनाचे काही चिन्हे आणि लक्षणे याप्रमाणे आहेतः

 1. एकट्यानेच मद्यपान करणे.
 2. गुपीतपणे पिणे.
 3. किती मद्यपान होत आहे याची मर्यादा ठरवण्यास सक्षम नसणे.
 4. विसर पडणे – किती वेळा पिले हे आठवण्यास सक्षम नसणे.
 5. विशेष समारंभ असल्यास आणि अस्वस्थ किंवा निराश असल्यास जेव्हा या समारंभामध्ये काही अडथळे आल्यास किंवा वाद झाल्यास. यामध्ये जेवणा आधी/दरम्यान/नंतर किंवा कामानंतर मद्यपान केले जाऊ शकते.
 6. व्यक्ती मनोरंजनासाठी करत असलेल्या काही छंद व कृती नाहीशा झाल्यास, त्यांमधील रूची कमी झाल्यास.
 7. मद्यपानाचा आग्रह केल्यास.
 8. मद्यपानाची वेळ जवळ आल्यास अस्वस्थ वाटणे. मद्य उपलब्ध नसल्यास, किंवा ते उपलब्ध नसणार याची शक्यता दिसल्यास अशी भावना जास्त येते.
 9. मद्यपान न दिसणाऱ्या ठिकाणी लपवुन ठेवलेले असल्यास.
 10. पिण्यासाठी आणि नंतर चांगले वाटण्यासाठी मद्य गिळल्यास.
 11. नातेसंबंधांमध्ये काही तक्रारी असल्यास (मद्यपानाचे कारण)
 12. कायद्याच्या तक्रारी असल्यास ( मद्यपानामुळे निर्माण झालेल्या)
 13. पैस्याच्या तक्रारी असल्यास (मद्यपानामुळे निर्माण झालेल्या)
 14. परिणाम अनुभवण्यासाठी जास्त प्रमाणात मद्यपान हवे असल्यास
 15. मळमळ, घाम येणे, किंवा मद्यपान न केल्यास थरथर कापणे.

मद्यपान करणाऱ्या व्यक्तीमध्ये ही लक्षणे व चिन्हे आढळू शकतात – परंतु त्यांच्यामध्ये मद्यपानी (अल्कोहोलीक) झाल्याची लक्षणे वगळलेली दिसू शकत नाहीत, किंवा मद्यपानाचे सारखेच प्रमाण असू शकत नाही.

मद्यपानासोबत जोडलेल्या तक्रारी मोठ्या असतात, आणि त्याचा व्यक्तीच्या शारीरिक, मानसीक आणि सामाजीक जीवनावर परिणाम होतो. मद्यपानाची सवय असलेल्या व्यक्तीसाठी ती गोष्ट आवश्यक गोष्टींपैकी एक होते – ती गोष्ट इतर गोष्टींच्या तुलनेत जास्त महत्वाची व प्राधान्याची ठरते. ती बऱ्याच वर्षांसाठी काहीही उपाय नसलेली गोष्ट होते.

Please select the social network you want to share this page with: