अति मद्यपान

साध्या शब्दात सांगायचे झाल्यास, एका वेळेस धोक्याच्या किमान पातळीपेक्षा दुप्पटीहून अधिक मद्य घेणे. प्रसंगानुरुप खुप मद्यपान करणे ही आधुनिक पद्धत आहे. अती मद्यपान किंवा जास्त वेळा मदयपान करणे हे मद्यपान कमी वेळेत जास्त प्रमाणात घेऊन विषाक्त बनू

26

Aug 2015

अती मद्यपानाचे काय परिणाम आहेत?

Posted by / in अति मद्यपान / No comments yet

मद्यपान केल्याने तुमच्या शारीरिक आणि मानसीक आरोग्यावर परिणाम होतोः

  1. अपघात आणि पडणे हे फार सामान्य आहे कारण अती मद्यपान केल्याने तुमचे संतुलन व ताळमेळ बसवण्याचे प्रमाण फार कमी होते.
  2. अती मद्यपानामुळे तुमची मनस्थिती आणि तुमची स्मृती यांवर परिणाम होतो आणि जास्त काळ तुम्हाला गंभीर स्वरूपाचे मानसीक आजार होऊ शकतात.

फार सामान्यपणे, अती मद्यपानामुळे असामाजीक, आक्रमक आणि हिंसक वागणुक या गोष्टी केल्या जातात.

Please select the social network you want to share this page with:

We like you too :)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec tincidunt dapibus dui, necimas condimentum ante auctor vitae. Praesent id magna eget libero consequat mollis.

SIMILAR POSTS
No comments yet

Enter the Discussion and post your Comment