କମ୍ ବୟସ ରୁ ମଦ୍ୟପାନ

ଅଲ୍ପ ବୟସର ମଦ୍ୟପାନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଇନସମ୍ମତ ମଦ୍ୟପାନର ବୟସ 21 ରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଯଦି କେହି ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି।ଅଲ୍ପବୟସର ମଦ୍ୟପାନ, ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଯୁବ ବୟସ୍କ ଓ କିଶୋର କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ଏକ ବିପଦ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ ବୟସ୍କ ଓ କିଶୋର ମାନେ ମଦ୍ୟପାନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ବି ନିଜ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ଜୀବନ, ନିଜ ପରିବାର ଓ ତାଙ୍କର ସମାଜ ଉପରେ ମଦ୍ୟପାନର କଣ କୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ତାହା ବିଚାର କରିନଥାନ୍ତି।

କମ୍ ବୟସ ସୀମାରୁ ଅଧିକ

Please select the social network you want to share this page with:

We like you too :)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec tincidunt dapibus dui, necimas condimentum ante auctor vitae. Praesent id magna eget libero consequat mollis.

SIMILAR POSTS
No comments yet

Enter the Discussion and post your Comment