ଦାୟୀତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦ୍ୟପାନ

ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କମ୍ ବିପଦଶଙ୍କୁଲ ମଦ୍ୟପାନ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ


Men should not regularly exceed

3-4 Units Per Day
Women should not regularly exceed:

2-3 Units Per Day


Responsible Drinking Guideline

 ଦାୟୀତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦ୍ୟପାନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ।