ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ

Check our Blogs on Safe drinking

31

Jul 2015

ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ?

Posted by / in ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ / No comments yet

ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਵਿਹਾਰਾਤਮਕ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਕੇਵਲ ‘ਬਾਲਗ’ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੋ।

ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਭਵ ਖ਼ਰਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ।

ਜ਼ੋਖਿਮ ਉਠਾਉਣਾ —ਖੋਜ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿਮਾਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਚਾਰ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲੰਬਾ ਕਾਲ ਕੁਝ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣ- ਜਿਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵਾਂ ਖੋਜਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਕੁਝ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਲਈ, ਮਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ-ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ —ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੋ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਖੋਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਾਲਗਪਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਮੱਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।

ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ —ਅਕਸਰ ਆਰੰਭਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਿਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਕਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਵਿਘਨਪਾਊ, ਚੰਚਲ ਅਤੇ ਅਕਰਾਮਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਅਕਸਰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋ ਡਿਪਰੈਸ, ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਖਿਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ, ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ,, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਮੁੱਖ ਰੋਗ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਰਾਂ (ਜਾਂ ਰੋਗਾਂ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ; ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੂ ਵਿਕਾਰਾ ਜਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਵਿਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)।

ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ— ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਸਤੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ/ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤੋੜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਸਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜਵਾਨ ਵਿਅਸਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਵਿਅਸਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Hereditary Factors— ਵਿਹਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਕ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸਮੇਤ ਸ਼ਰਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਅਨੁਵਾਂਸ਼ਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ (COAs) ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਨ ਦੀ 4 ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਰੇਦਾਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। (COAs) ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਿਰਣ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Please select the social network you want to share this page with:

We like you too :)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec tincidunt dapibus dui, necimas condimentum ante auctor vitae. Praesent id magna eget libero consequat mollis.

SIMILAR POSTS
No comments yet

Enter the Discussion and post your Comment