విపరీతమైన తాగుడు

విపరీతమైన తాగుడు అంటే ఒక సెషన్ లో మద్యపానం కోసం కనీస ప్రమాద మార్గదర్శకాలను మించి రెట్టింపు కంటే ఎక్కువగా త్రాగటంగా చెప్పవచ్చు. విపరీతమైన తాగుడు లేదా అధికంగా తాగే సందర్భాలు అనేవి అతి తక్కువ వ్యవధిలో మద్యాన్ని అధికంగా సేవించటం ద్వారా మత్తు ప్రబావాన్ని పొందే ప్రాథమిక ఉద్దేశ్యంతో మద్యపానీయాలను తాగటానికి ఆధునిక విశేషణంగా ఉంది. మద్యపానాన్ని విపరీతంగా సేవించటం అనేది కొన్ని గంటలలో సంభవించవచ్చు, కొన్ని రోజులు లేదా విస్తృత

26

Aug 2015

విపరీతగం తాగటం వలన కలిగే ఫలితాలు ఏమిటి?

Posted by / in విపరీతమైన తాగుడు / No comments yet

తాగుట వలన మీ శారీరక మరియు మానసిక ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేయవచ్చు:

  1. దుర్ఘటనలు మరియు పడిపోవటాలు సాధారణం ఎందుకంటే తాగి ఉండటం వలన మీ సంతులనం మరియు సహకారం ప్రభావితం అవుతాయి.
  2. విపరీతమైన తాగుడు మీ మానసిక స్థితిని మరియు మీ జ్ఞాపక శక్తిని ప్రభావితం చేయవచ్చు మరియు దీర్ఘకాలంలో ప్రమాదకరమైన మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీయవచ్చు.

సాధారణంగా, విరివిగా తాగటం అనేది సంఘ-వ్యతిరేక, అవేశపూరిత మరియు హింసాత్మక ప్రవర్తనలకు దారితీయవచ్చు.

Please select the social network you want to share this page with:

We like you too :)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec tincidunt dapibus dui, necimas condimentum ante auctor vitae. Praesent id magna eget libero consequat mollis.

SIMILAR POSTS
No comments yet

Enter the Discussion and post your Comment